Občiansky zákonník (40/1964)

Posledná aktualizácia:
Občiansky zákonník upravuje občianskoprávne vzťahy a prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.občiansky zákonník