Objav s nami vagón plný výhod

Praktické výhody

 • Neobmedzené zamestnanecké cestovné výhody v rámci SR aj v zahraničí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • Bezplatná úschovňa bicyklov či motocyklov a parkovanie pri dochádzke do práce.
 • Finančné ohodnotenie za nadčasy nad rámec zákona
 • Príplatok na stravu a pitný režim v súlade s kolektívnou zmluvou

Rodina

 • Finančný príspevok pri narodení dieťaťa
 • Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy nad rámec zákona
 • Regenerácia pracovnej sily formou vstupeniek a príspevku na turistické zájazdy, kultúrne či rekreačné akcie
 • Príspevok pre pravidelných darcov krvi

ROZVOJ

 • Príspevok na jazykové kurzy pri vybraných profesiách
 • Snažíme sa vychovať si svojich odborníkov a umožniť im profesijný rast
 • Podpora vo zvyšovaní alebo prehlbovaní kvalifikácie zamestnanca
 • Možnosť ovplyvňovať zmeny, pracovať v tímoch na projektoch riešených a implementovaných v ZSSK

Stabilita

 • Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti nad rámec zákona
 • Príspevok zamestnávateľa do III. piliera
 • Príspevok na ubytovanie pre zamestnancov zo vzdialenejších regiónov
 • Odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách

POMOC PRI NÁROČNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

 • Finančná výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti
 • Mimoriadna sociálna výpomoc pri veľmi závažných problémoch
 • Príspevok pri závažnom a smrteľnom pracovnom úraze
 • Vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej alebo zmyslovej spôsobilosti