Nastúpte do vagóna výhod

Benefity

Náborový
príspevok

Príspevok na 
ubytovanie

Multisport
karta

Príspevok pri 
narodení dieťaťa

Skrátený
pracovný čas

Príspevok na stravu
a pitný režim

Pomoc pri 
práceneschopnosti

Finančné ohodnotenie
za nadčasy

Cestovné
benefity

Príspevok do 
tretieho piliera

Odmena pri výročiach
a jubileách

Ďalšie benefity

 • Profesijný rast a kvalifikácia,
 • práca v tímoch,
 • pracovné voľno nad rámec zákona,
 • vstupenky a príspevky na zájazdy, kultúrne či rekreačné akcie,
 • príspevok pre pravidelných darcov krvi,
 • cestovné výhody v SR a v zahraničí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov,
 • bezplatná úschovňa bicyklov, motocyklov a parkovanie,
 • finančné ohodnotenie za nadčasy nad rámec zákona,
 • príplatok na stravu a pitný režim,
 • finančná výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti,
 • mimoriadna sociálna výpomoc,
 • príspevok pri závažnom a smrteľnom pracovnom úraze,
 • vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej alebo zmyslovej spôsobilosti,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti nad rámec zákona.