Voľné pracovné pozície

Pozícia Pridané
 1. Vedúci Posunu pre Bratislavu s náborovým príspevkom 3000€
  29.2.2024
 2. Vedúci Posunu pre Nové Zámky s náborovým príspevkom 3 000€
  29.2.2024
 3. Posunovač pre Bratislavu s náborovým príspevkom 2 000€
  29.2.2024
 4. Osobný pokladník pre lokalitu Malacky
  29.2.2024
 5. Posunovač pre Nové Zámky s náborovým príspevkom 2 000€
  29.2.2024
 6. Výhybkár/ Točniar pre lokalitu Bratislavu
  29.2.2024
 7. Špecialista verejného obstarávania
  29.2.2024
 8. Prevádzkový zámočník strojno – technických zariadení pre Nové Zámky s náborovým príspevkom 4 000€
  29.2.2024
 9. Zámočník dráhových vozidiel v Bratislave s náborovým príspevkom 4 000€
  29.2.2024
 10. Zámočník dráhových vozidiel v Nových Zámkoch s náborovým príspevkom 4 000€
  29.2.2024
 11. Elektromechanik v Bratislave s náborovým príspevkom 4 000€
  29.2.2024
 12. Elektromechanik v Nových Zámkoch s náborovým príspevkom 4 000€
  29.2.2024
 13. Elektromechanik strojno-technických zariadení v Nových Zámkoch s náborovým príspevkom 4 000€
  29.2.2024
 14. Elektromechanik strojno-technických zariadení v Bratislave s náborovým príspevkom 4000€
  29.2.2024
 15. Staňte sa Rušňovodičom pre Nové Zámky s Náborovým príspevkom 2 400€
  29.2.2024
 16. Staňte sa Rušňovodičom pre Bratislavu s náborovým príspevkom 2 400€
  29.2.2024
 17. Staňte sa Rušňovodičom pre Žilinu s náborovým príspevkom 2 400€
  29.2.2024
 18. Staňte sa Rušňovodičom pre lokalitu Leopoldov
  29.2.2024
 19. Staňte sa Rušňovodičom pre lokalitu Zvolen
  29.2.2024
 20. Elektromechanik pre Regionálne pracovisko Košice
  29.2.2024
 21. Vlakvedúci pre lokalitu Nové Zámky
  29.2.2024
 22. Vlakvedúci pre lokalitu Zvolen
  29.2.2024
 23. Vlakvedúci pre lokalitu Žilina
  29.2.2024
 24. Vlakvedúci pre lokalitu Bratislava
  29.2.2024
 25. Osobný pokladník pre lokalitu Bratislava
  26.2.2024
 26. Osobný pokladník pre lokalitu Šenkvice
  26.2.2024
 27. Staňte sa Rušňovodičom pre lokalitu Poprad
  26.2.2024
 28. Rušňovodič s praxou pre celé Slovensko s náborovým príspevkom 4 000€
  26.2.2024
 29. Úpravár vody v Bratislave
  15.2.2024
 30. Údržbár pre lokalitu Bratislava
  15.2.2024
 31. Špecialista pre preberanie železničných koľajových vozidiel
  15.2.2024
 32. Manažér pre projekty EÚ
  14.2.2024
 33. Elektromechanik pre lokalitu Humenné
  9.2.2024