Priebeh výberového konania

Prehľad žiadostí
Všetky žiadosti o zaradenie do výberového konania, vrátane životopisu, starostlivo posúdime.
Kvalifikovaní zamestnanci Technické/Netechnické zameranie
Vedúce pozície a administratíva
Pozvánka
Ak budete spĺňať kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na danú pracovnú pozíciu, čaká vás pozvánka na osobné stretnutie.
1. kolo s personalistom/-kou
Predstavíme vám spoločnosť a pracovnú pozíciu a vy nám svoju odbornú prax a vzdelanie. Súčasťou môže byť v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície preverenie odborných alebo jazykových schopností.
Predstavíme vám spoločnosť a pracovnú pozíciu a vy nám svoju odbornú prax a vzdelanie. Súčasťou môže byť v závislosti od obsadzovanej pracovnej pozície preverenie odborných alebo jazykových schopností, prípadne osobnostný test.
2. kolo
V závislosti od pracovnej pozície vás čaká lekárska prehliadka a psychologické vyšetrenie.
Stretnete sa s budúcim nadriadeným, prípadne aj ďalším členom tímu. Súčasťou tohto kola môže byť v závislosti od pracovnej pozície osobnostný test a lekárska prehliadka.
Spätná väzba
V čo najkratšom čase vás budeme informovať o výsledku vášho pohovoru.
Nová práca, gratulujeme!

Úspešne ste prešli výberovým procesom a po dohodnutí podmienok môžete podpísať novú pracovnú zmluvu.