Sme spoločnosť, ktorej záleží na svojich zamestnancoch. Preto sa prostredníctvom širokej škály benefitov snažíme čo najviac podporovať harmonizáciu pracovného a súkromného života. Poskytujeme niekoľko druhov benefitov:

Finančné odmeny

 • Dochádzkové bonusy: letný a zimný bonus až do sumy 700€, mesačný bonus
 • Podiel z hospodárskeho zisku našej spoločnosti
 • Bonus pri pracovnom výročí po odpracovaní 5 rokov
 • Príspevok na relokáciu podľa interných predpisov
 • Finančná odmena za odporučenie známeho
 • Finančná odmena za zlepšovacie návrhy
 • Ročná odmena za splnenie cieľov

Nefinančné benefity

 • Flexibilný pracovný čas – podpora zdravej rovnováhy pracovného a súkromného života
 • Veľmi flexibilná politika home office až 100 dní v roku
 • Sociálny program benefit plus – doplnkový príspevok na voľnočasové aktivity a zdravie
 • Príjemné, moderné pracovné prostredie a podporujúca firemná kultúra
 • Široké možnosti kariérneho rastu
 • Stravovanie zabezpečené prestížnou reštauráciou
 • (raňajky, obedy, večere, doplnkový sortiment)
 • Doprava (mestské a prímestské spoje)
 • Zamestnanecká aplikácia myBrose – nástroj na internú komunikáciu

Vzdelávanie

 • E-learningové vzdelávacie programy – mylearning, linkedIn learning
 • Interné jazykové kurzy anglického, nemeckého jazyka a slovenského jazyka
 • Odborné školenia na Slovensku a aj v zahraničí
 • Školenia zamerané na jemné zručnosti a ľudský rozvoj

Šport a zdravie

 • Športové aktivity
 • Zľavy u našich partnerov (fitness, zdravie, krása)
 • Deň zdravia vo firme
 • Ergonómia na pracovisku
 • Zdravotné prehliadky priamo v závode

Zamestnanecké akcie

 • Family Day
 • Šarkan šou
 • Párty po práci
 • Mikulášsky večierok
 • Brose Night Run
 • Naše mesto