Benefity

Finančné odmeny

 • Dochádzkové bonusy (letný, zimný, mesačný)
 • Podiel na zisku
 • Mimoriadna finančná pomoc
 • Finančná odmena za odporučenie známeho
 • Finančná odmena za zlepšovacie návrhy

Zamestnanecké akcie

 • Family Day
 • Hudobný festival Legendy
 • Šarkan šou
 • Párty po práci
 • Mikulášsky večierok
 • Vianočné posedenie
 • a mnoho ďalších…

Šport a zdravie

 • Športové aktivity
 • Športové podujatia (lyžovanie, majstrovstvá vo futbale)
 • Zľavy u našich partnerov (fitness, zdravie, krása)
 • Zľava na basketbalové zápasy BC Prievidza
 • Vitamínové balíčky
 • Deň zdravia vo firme
 • Ergonómia na pracovisku
 • Zdravotné prehliadky priamo v závode

Vzdelávanie

 • E-learningové vzdelávacie programy
 • Jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka
 • Odborné školenia
 • Školenia zamerané na soft skills

Ďalšie benefity

 • Zamestnanecká aplikácia myBrose
 • Raňajky s pánom riaditeľom
 • Stravovanie zabezpečené jednou z TOP reštaurácií (raňajky, obedy, večere, doplnkový sortiment)
 • Doprava (mestské a prímestské spoje)
 • Právne poradenstvo