Spoločnosť Brose je štvrtým najväčším dodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve.

Každý druhý nový automobil na svete je vybavený aspoň jedným produktom Brose. Naše inteligentné riešenia pre vstup do vozidiel a interiérov poskytujú užívateľom vyšší komfort a flexibilitu. Inovatívne koncepcie tepelného manažmentu zvyšujú efektivitu a prispievajú k ochrane životného prostredia a klímy.

Brose systémové riešenia umožňujú nové funkcie v rôznych dopravných prostriedkoch –či už na štyroch alebo dvoch kolesách. Brose vo svojej pobočke v Berlíne totižto vyvíja a vyrába aj motory pre elektrické bicykle. V tomto segmente možno nájsť motor Brose u viac ako 50 výrobcov e-bikov.

Skupina Brose vrátane spoločnosti „Brose Sitech“ zamestnáva celosvetovo takmer 30 000 ľudí na približne 70 miestach v 25 krajinách.

Brose Prievidza

  • V prevádzke od roku 2016
  • Viac ako 1100 zamestnancov
  • Výroba, administratíva, vývojové centrum
  • Rozvoj a rozširovanie stabilnej spoločnosti

Firemná Kultúra

Naša spoločnosť sa riadi piatimi hlavnými zásadami.
Správanie sa v súlade s nimi pomáha vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru a poskytuje priestor pre rozvoj zamestnancov.

FAMILY (rodina)
Pevné zázemie, dôvera a podpora.

Vďaka značke sme vytvorili obraz zamestnávateľa, na ktorého sa môžu jeho zamestnanci spoľahnúť nielen v dobrých, ale aj v zlých časoch.

INNOVATION (inovácie)
Kreativita. Predstavivosť. Otvorenosť novým nápadom.

Pracujeme s novými technológiami a využívame digitalizáciu, aby sme boli najlepší v triede technológií. Naši zamestnanci rastú spolu s nami.

RESPECT (rešpekt)
Úcta, spravodlivé zaobchádzanie a akceptovanie názorov.

Preukazujeme rešpekt každému jednému zamestnancovi, počúvame viac ako hovoríme, rešpektovaním Brose zásad a smerníc spoločne budujeme Brose kultúru.

SUCCESS (úspech)
Zodpovedný prístup. Aktívne plnenie úloh. Dôraz na kvalitu.

Umožňujeme všetkým našim zamestnancom a budúcim generáciám nadobudnúť skúsenosti a vedieme ich k precíznemu a zodpovednému plneniu úloh.

TEAM (tím)
Efektívna spolupráca, aktívna komunikácia a vzájomná motivácia.

Sme jeden tím, ktorý vyvíja, vyrába a dodáva produkty s cieľom presiahnuť očakávania našich zákazníkov.

To všetko Vám Brose môže ponúknuť...