Spoločnosť Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve s viac ako 100-ročnou tradíciou.

Vďaka 25 000 zamestnancom65 prevádzkach24 krajinách dosahujeme ročný obrat 5,1 miliardy eur a patríme medzi vedúce spoločnosti v oblasti vývoja a výroby mechatronických komponentov a systémov pre automobily (systémy pre dvere, sedadlá a elektromotory).

Pôsobíme ako popredný dodávateľ pre takmer 80 značiek automobilov, medzi ktoré patria aj prémiové značky ako Lamborghini, Ferrari či Porsche.

Každý druhý nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

Brose Prievidza

  • V prevádzke od roku 2016
  • Viac ako 1100 zamestnancov
  • Výroba, administratíva, vývojové centrum
  • Rozvoj a rozširovanie stabilnej spoločnosti

Firemná Kultúra

Naša spoločnosť sa riadi piatimi hlavnými zásadami.
Správanie sa v súlade s nimi pomáha vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru a poskytuje priestor pre rozvoj zamestnancov.

FAMILY (rodina)
Pevné zázemie, dôvera a podpora.

Vďaka značke sme vytvorili obraz zamestnávateľa, na ktorého sa môžu jeho zamestnanci spoľahnúť nielen v dobrých, ale aj v zlých časoch.

INNOVATION (inovácie)
Kreativita. Predstavivosť. Otvorenosť novým nápadom.

Pracujeme s novými technológiami a využívame digitalizáciu, aby sme boli najlepší v triede technológií. Naši zamestnanci rastú spolu s nami.

RESPECT (rešpekt)
Úcta, spravodlivé zaobchádzanie a akceptovanie názorov.

Preukazujeme rešpekt každému jednému zamestnancovi, počúvame viac ako hovoríme, rešpektovaním Brose zásad a smerníc spoločne budujeme Brose kultúru.

SUCCESS (úspech)
Zodpovedný prístup. Aktívne plnenie úloh. Dôraz na kvalitu.

Umožňujeme všetkým našim zamestnancom a budúcim generáciám nadobudnúť skúsenosti a vedieme ich k precíznemu a zodpovednému plneniu úloh.

TEAM (tím)
Efektívna spolupráca, aktívna komunikácia a vzájomná motivácia.

Sme jeden tím, ktorý vyvíja, vyrába a dodáva produkty s cieľom presiahnuť očakávania našich zákazníkov.

To všetko Vám Brose môže ponúknuť...