Technicko-výrobné pozície
 1. Procesný inžinier / Procesná inžinierka (senior)
 2. Inžinier / Inžinierka kvality Senior
 3. Inžinier / Inžinierka kvality Junior
 4. Pracovník / Pracovníčka rozvoja dodávateľov SQD
 5. Warranty inžinier / inžinierka senior pre analýzu dielov zo záručných prípadov
 6. Technik / Technička údržby - Údržbár
 7. Špecialista / Špecialistka 3D merania
 8. Produktový auditor/auditor procesov / Produktová auditorka / auditorka procesov (práca na 2 zmeny)
 9. PLC programátor / programátorka
 10. Nastavovač / nastavovačka výrobných liniek senior
 11. Procesný inžinier / Procesná inžinierka (junior / absolvent)
 12. Nastavovač/ Nastavovačka výrobných liniek
 13. Nastavovač/ Nastavovačka vstrekolisov
Vývojové centrum
 1. Plastic Industrial Engineer for R&D Automotive Center
 2. Supplier Quality Planner for R&D Automotive Center
 3. Software Coordinator
 4. Head of Design
 5. Hardware Teamleader
 6. Embedded C Software Developer Junior
 7. Sales/Key Account Manager for R&D Automotive Center
 8. Embedded C Software Developer
 9. Project Manager for Electronics
 10. Test Engineer for R&D Automotive Center
 11. Project Engineer for R&D Automotive Center
 12. Test Engineer Junior for R&D Automotive Center
 13. Design Engineer Junior
 14. CATIA Design Engineer Senior
 15. CATIA Design Engineer
 16. Quality Planner for R&D Automotive Center
 17. Quality Planner for Electronics
 18. Test Engineer for Hardware Electronics
 19. Embedded C Software Developer Senior
 20. Product Financial Controller for R&D Automotive Center
 21. Aplication Engineer-position suitable for graduates
 22. Project Engineer for Electronics
 23. Hardware Developer for Electronics