Voľné pracovné miesta

 1. Technik sieťového servisu (m/ž) - Dunajská Streda
  okres Dunajská Streda
 2. Personalista - Mzdár (m/ž)
  hybridný model: možnosť práce z domu 60 % a 40 % z pracoviska, Bratislava, Bratislava
 3. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  Bratislava
 4. Skončil si VŠ (m/ž) - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Staň sa profesionálom!
  Bratislava
 5. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Trnava
 6. Skončil si VŠ (m/ž) - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Staň sa profesionálom!
  Bratislava
 7. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Nové Mesto nad Váhom
 8. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Senica
 9. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Komárno
 10. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Nitra
 11. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Nové Zámky
 12. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Dunajská Streda
 13. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Trenčín
 14. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  okres Partizánske
 15. Skončil si VŠ (m/ž) - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Staň sa profesionálom!
  okres Nitra
 16. Máš vyštudovaný odbor elektrotechnika (m/ž)? Staň sa profesionálom!
  Bratislava
 17. Technik sieťového servisu (m/ž) - Piešťany
  okres Hlohovec
 18. Technik elektromerového servisu (m/ž) - Komárno, Nové Zámky
  okres Komárno
 19. Technik elektromerového servisu (m/ž) - Nitra
  okres Nitra
 20. Technik elektromerového servisu (m/ž) - Trnava, Hlohovec
  okres Hlohovec
 21. Elektromontér prevádzky (m/ž) - Bratislava
  Bratislava
 22. Technik sieťového servisu (m/ž) - Bratislava
  Bratislava
 23. Samostatný elektromontér (m/ž) - Trnava
  okres Trnava
 24. Asistent/Asistentka člena predstavenstva
  Bratislava
 25. Expert GIS (m/ž)
  Bratislava
 26. Analytik riadenia portfólia
  Bratislava
 27. Technik prevádzky ES (m/ž) - Stupava
  Stupava
 28. Stavbyvedúci NN, VN (m/ž) - Trnava
  okres Trnava
 29. Elektromontér prevádzky (m/ž) - Trnava
  okres Trnava
 30. Technik sieťového servisu (m/ž) - Šaľa
  okres Šaľa
 31. Stavbyvedúci NN, VN (m/ž) - Senica
  okres Senica
 32. Špecialista bezpečnosti pracovných postupov (m/ž)
  okres Nitra
 33. Elektromontér prevádzky (m/ž) - Nové Zámky
  okres Nové Zámky