Voľné pracovné miesta

 1. Hľadáme TOP asistentku pre obchodného riaditeľa / člena predstavenstva
  Bratislava
 2. Systémový administrátor (LINUX) - junior
  Twin City / blok B, Mlynské Nivy 12, Bratislava
 3. Expert regulácie
  Bratislava
 4. Brigáda v divízií nákupu komodít pre študentov VŠ s dennou formou štúdia
  Čulenova 6, Bratislava
 5. Špecialista správy energetických zariadení - Piešťany
  Piešťany
 6. Projektant - NR
  okres Nitra
 7. Projektant
  Bratislava
 8. Personalista - Mzdár
  Bratislava
 9. Elektromontér prevádzky - Levice
  okres Levice
 10. Manažér logistických tokov
  Bratislava
 11. Technický poradca (Produktový manažér) pre tepelné čerpadlá
  Bratislava
 12. Junior Recruiter – brigáda na leto (VŠ s dennou formou štúdia)
  Bratislava
 13. Projektový manažér pre líniové stavby - Trenčín
  Trenčín
 14. Projektový manažér pre líniové stavby - Nitra
  Nitra
 15. Senior Java Programátor
  Bratislava
 16. SAP Consultant IS-U BIIN
  Twin City / blok B, Mlynské Nivy 12, Bratislava
 17. Sieťový špecialista
  Twin City / blok B, Mlynské Nivy 12, Bratislava
 18. Technik servisu ES - Križovany
  Krížovany
 19. IT Project Manager
  Twin City / blok B, Mlynské Nivy 12, Bratislava
 20. IT Analytik/Developer
  Twin City / blok B, Mlynské Nivy 12, Bratislava
 21. Právnik (zastupovanie počas MD/RD)
  Bratislava
 22. IT Service Management specialist (zastupovanie počas MD/RD)
  Bratislava
 23. Expert kybernetickej bezpečnosti PIT
  Bratislava
 24. Skončil si tento rok SŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! TT
  okres Trnava
 25. Skončil si tento rok SŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! DS
  okres Dunajská Streda
 26. Skončil si tento rok SŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! LV
  okres Levice
 27. Skončil si tento rok SŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! NR
  okres Nitra
 28. Skončil si VŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! (Bratislava)
  Bratislava
 29. Skončil si VŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! (DS)
  okres Dunajská Streda
 30. Skončil si tento rok SŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! PN
  okres Piešťany
 31. Skončil si VŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! (Levice)
  okres Levice
 32. Skončil si tento rok SŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! BA
  Bratislava
 33. Skončil si VŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! (Nitra)
  okres Nitra
 34. Skončil si tento rok SŠ - odbor elektrotechnika (silnoprúd)? Pridaj sa k nám! TN
  okres Trenčín
 35. Technik správy merania
  Bratislava
 36. IT aplikačný architekt
  Bratislava
 37. Technik sieťového servisu - Piešťany
  okres Piešťany
 38. Špecialista automatizácie sietí VN, NN
  okres Nitra
 39. Dispečer VN - Nitra
  okres Nitra
 40. Špecialista stratégie dát a merania
  Bratislava
 41. Špecialista distribučnej technickej registratúry/DTR
  Bratislava
 42. Analytik predikcií elektrickej energie (EE)
  Bratislava
 43. Predajca pre firemných zákazníkov
  Bratislava
 44. Predajca pre firemných zákazníkov - Dunajská Streda
  Dunajská Streda
 45. Interný audítor
  Bratislava