Voľné pracovné miesta

 1. Špecialista IT systémov - BA/NR
  Bratislava
 2. Elektromontér VVN - Nitra
  Nitra
 3. Technik servisu ES junior v Stupave
  Stupava
 4. Asistent presedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
  Čulenova 6, Bratislava
 5. Špecialista projektového inžinieringu
  Bratislava
 6. Service Coordinator (so zameraním na Serverovú infraštruktúru)
  Bratislava
 7. Expert prevádzky
  Bratislava
 8. Elektromontér prevádzky Bratislava
  Bratislava
 9. Agent IT podpory
  Bratislava
 10. Špecialista SCADA
  Bratislava
 11. Manažér zákazníckych stavieb Trenčín
  Trenčín, okres Trenčín
 12. Špecialista segmentu korp. predaja
  Bratislava
 13. Si čerstvý absolvent ÚSO odbor elektrotechnika? Máme pre Teba skvelú ponuku!
  okres Nitra
 14. Si čerstvý absolvent ÚSO odbor elektrotechnika? Máme pre Teba skvelú ponuku!
  okres Levice
 15. Revízny technik- Nitra
  okres Nitra
 16. Špecialista riadenia údržby DS
  Bratislava
 17. Elektromontér- Nitra
  Nitra
 18. Si čerstvý absolvent ÚSO odbor elektrotechnika? Máme pre Teba skvelú ponuku!
  Bratislava
 19. Práve ste skončili VŠ odbor elektrotechnika? Máme skvelú ponuku pre Vás!
  Bratislava
 20. Manažér ZSE Centra v OC Central (Vedúci pobočky)
  Bratislava
 21. Manažér zákazníckych stavieb Trnava
  okres Trnava
 22. ABAP Developer
  Bratislava
 23. Integračný špecialista pre middleware
  Bratislava
 24. Account manager
  Bratislavský kraj
 25. Expert metodickej podpory
  Bratislava
 26. Business Process Expert
  Bratislava
 27. Technik sieťového servisu Bratislava
  Bratislava
 28. Montér - strojník v Bratislave
  Bratislava
 29. Technik servisu ES - Križovany
  Križovany nad Dudváhom
 30. Špecialista správy energetických zariadení Bratislava
  Bratislava

Západoslovenská energetika, a.s.

Sme vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. Od roku 2002 sme súčasťou najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON.

Ponuky spoločnosti e-mailom