Vedúci organizačného útvaru HSE

NAFTA a.s.

Miesto práce
Plavecký Štvrtok, Bratislavský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
Mzdové podmienky budú prediskutované na osobnom stretnutí

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexná zodpovednosť za vedenie oddelenia HSE a kvalitu poskytovaných služieb
Identifikácia rizík spojených s pracovnou činnosťou, úrazovosťou, požiarmi, haváriami s cieľom ochrániť zdravie zamestnancov pri práci a majetok spoločnosti pri výkone podnikateľskej činnosti
Zabezpečovanie implementácie a zlepšovania systému bezpečnosti práce a systému ochrany životného prostredia v spoločnosti
Zabezpečovanie ochrany zamestnancov a objektov v prípade mimoriadnych udalostí
Zodpovednosť za zabezpečovanie výkonu podnikateľskej činnosti v súlade so Zákonom o životnom prostredí a ostatnými platnými právnymi predpismi
Zodpovednosť za výkon školení a preškolení zamestnancov, za kontrolnú činnosť na pracoviskách, za vypracovanie plánov súvisiacich s bezpečnosťou, za technickú infraštruktúru bezpečnosti a ochrany a jej prevádzku

Zamestnanecké výhody, benefity

Motivujúce finančné ohodnotenie - fixná zložka, variabilná zložka, ročné odmeny v závislosti od splnenia cieľov spoločnosti
Systém zamestnaneckých výhod a benefitov (o. i. príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na dopravu do zamestnania, regeneráciu pracovnej sily, stravovanie formou jedálnych kupónov, sociálne výpomoci, príspevok pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej práceneschopnosti, zamestnanecké pôžičky)
Flexibilný pracovný čas
Príjemné a tvorivé pracovné prostredie
Možnosť ďalšieho profesijného rastu a sebarealizácie
Kvalitný vzdelávací program
Športové a kultúrne aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom zašlite e-mailom na kariera@nafta.sk alebo na adresu NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1. K žiadosti pripojte nižšie uvedený vlastnoručne podpísaný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.


........................................................................
(Meno, priezvisko, bydlisko, vrátane PSČ)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.

Svojim podpisom udeľujem spoločnosti NAFTA a.s., IČO 36 286 192, Votrubova 1, 821 09 Bratislava („NAFTA a.s.“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na profesiu, o ktorú sa uchádzam a ich ďalšieho spracúvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Zároveň potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, v profesijnom životopise a pri osobnom pohovore, som poskytol/poskytla NAFTA a.s. dobrovoľne, sú pravdivé a aktuálne a zároveň som si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem NAFTA a.s. na dobu jedného roku odo dňa jeho udelenia, pričom pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej NAFTA a.s. na vyššie uvedenú adresu......................................................
(Miesto a dátum)

........................................................
(Vlastnoručný podpis)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Technický smer, oblasť bezpečnosti resp. ochrany životného prostredia

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
SAP - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Odbornosti:
a) Bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik
b) Audítor SMS alebo EMS
Skúsenosti:
a) Prax v oblasti BOZP alebo environmentu 5 rokov
b) Prax v riadení ľudí aspoň 3 roky (kolektív min. 5 ľudí)
c) Budovanie a optimalizácia SMS alebo EMS
Znalosti:
Legislatíva a normy v oblasti BOZP, OŽP, OPP, posudzovanie zhody, metrológia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Skladovacia kapacita systému podzemných zásobníkov zemného plynu, prevádzkovaného spoločnosťou NAFTA, predstavuje v súčasnosti 2,74 mld. metrov kubických.

NAFTA ponúka profesionálne služby, inovatívne produkty a expertízu v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví priamo v srdci Európy. Kombinácia priaznivých geologických podmienok a výhodnej polohy zásobníkov spoločnosti NAFTA v blízkosti tranzitného systému zásobujúceho západných a južných susedov Slovenska, vytvárajú predpoklady pre vznik jedného z kľúčových uzloveurópskej plynárenskej siete.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

NAFTA a.s.
Votrubova 1, P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
http://www.nafta.sk
ID: 3115700   Dátum zverejnenia: 16.8.2017