Zvyšujeme naše kapacity

Prijímame profesionálov
do našich kruhov.

Voľné profesie

Doplníš naše kruhy práve ty? Prinášame ti možnosť nájsť uplatnenie v zaujímavom odvetví energetiky a v príjemnom pracovnom prostredí. Ak chceš využiť jedinečnú príležitosť rásť v medzinárodnej spoločnosti, aktuálne obsadzujeme tieto pozície:

  1. Špecialista BOZP - senior
  2. Špecialista LAN/WAN - senior
Naše kontakty
Elektronicky:
[email protected]
Poštou

NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1,
P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1