Výhody a benefity

V spoločnosti NAFTA nám na našich zamestnanoch záleží, preto sa snažíme poskytované výhody a benefity prispôsobiť ich potrebám.

Ročná odmena

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily

Vianočný príspevok

Príspevok pri práceneschopnosti zamestnanca

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok na materské škôlky a školy

Podniková pôžička

Doplnkové dôchodkové sporenie

Príspevok za darovanie krvi

Flexibilný pracovný čas

Home office – práca z domu

Sick days – dni voľna pri chorobe

Pracovné voľno nad rámec zákona

Odborné vzdelávanie a rozvojové programy pre zamestnancov

Firemné akcie pre zamestnancov