Your performance
is our everyday commitment

Framatome Controls s. r. o. – 100% dcérska spoločnosť Framatome S.A.S. – poskytuje inžinierske služby, systémové riešenia, projekty, softvérovú podporu a súvisiace služby pre jadrové elektrárne na celom svete. Zameriavame sa najmä na návrh softvéru a hardvéru pre automatizačné technológie, návrh elektrických systémov a podporu uvádzania do prevádzky jadrových komponentov a zariadení do prevádzky.

Našich 60 zamestnancov Framatome Controls s. r. o. v Bratislave je súčasťou 14 000 rodiny Framatome, ktorej odborníci pomáhajú každý deň svojim zákazníkom zvyšovať bezpečnosť a výkon ich jadrových elektrární a dosahovať, tak ich ekonomické a spoločenské ciele.

Aktuálne hľadáme:

  1. Design Engineer Nuclear Instrumentation
    Bratislava
  2. Verification & Validation Engineer for Safety System in Nuclear Power Plants
    Bratislava
  3. Purchasing / Supply Chain Manager for Safety Automation Systems in Nuclear Power Plants
    Bratislava