Voľné pozície

 1. Vodič expedície nových vozidielMiesto práce: Nitra, Nástup: ihneď, Mzda: od 7,50€
 2. Kontrolór - staň sa členom nášho tímu a participuj na rôznych projektoch, dlhodobá prácaMiesto práce: Trnava, Nástup: ihneď, Mzda: 6,20€ pevná zložka + 0,80€ variabilná zložka
 3. Operátor výroby v stabilnej spoločnosti - dlhodoboMiesto práce: Nitra, Nástup: ihneď, Mzda: od 6,20€
 4. Dlhodobý projekt - kontrolór kvality v automobilovom priemysleMiesto práce: Nitra, Nástup: ihneď, Mzda: od 6,20€
 5. AutoelektrikárMiesto práce: Dolné hony 2, Nitra, Nástup: ihneď, Mzda: od 12-15 €/ hod.
 6. Operátor / obsluha strojov, dlhodobá práca Miesto práce: Vráble, Nástup: ihneď, Mzda: od 7,50€/hod
 7. Operátor výroby - skladanie nárazníkovMiesto práce: Hlohovec, Nástup: ihneď, Mzda: od 7€/hod
 8. ZoraďovačMiesto práce: Vráble, Nástup: ihneď, Mzda: od 9€/hod
 9. TeamleaderMiesto práce: Vráble, Mzda: od 9€/hod, ohodnotenie na základe pracovných skúseností
 10. Automechanik - nutná prax, štart projektu augustMiesto práce: Nitra, Nástup: ihneď, Mzda: od 11€, možnosť ist vyssie podľa výkonnosti a odborných skúseností
 11. HR Director CEEMiesto práce: Praha, Česko, Nástup: 1.9.2019, Mzda: 4500€
 12. Recruit asistent, práca popri štúdiu na VŠMiesto práce: Trnava, Nástup: ihneď, Mzda: 5€/hod
 13. Vodič vysokozdvižného vozíka - dlhodobá prácaMiesto práce: Trnava, Nástup: ihneď, Mzda: od 7,50€/hod
 14. Operátor výroby - skladanie nárazníkovMiesto práce: Trnava, Nástup: ihneď, Mzda: od 7€/hod