Vytvárame dôveru

Ponúkame kompletné koncepcie

Zabezbečujeme kvalitu

Formel D je hnacou silou v automobilovom priemysle.

Sme celosvetovým poskytovateľom služieb, ktorý podporuje výrobcov a dodávateľov automobilov pri zabezpečovaní kvality svojich produktov a procesov v celom hodnotovom reťazci. Pri kritických procesoch spojených so zakladaním projektu poskytujeme čo najrýchlejšie zdroje a riešenia nedostatkov vo vozidlách, súčastiach a procesoch.

S tímovým duchom, profesionalitou a vášňou vyvíjame individuálne, škálovateľné riešenia a vedúce postavenie na trhu. Pomocou týchto atribútov pomáhame našim zákazníkom pripraviť vozidlá a komponenty na trh a zabezpečiť, aby sa servisné procesy realizovali a optimalizovali. S konzistentnou kvalitou po celom svete.


Znalosti vďaka všestrannosti

Práca vo Formel D znamená zapojenie do medziodborových projektov a vyžaduje flexibilitu a vysokú mieru profesionality. V inovatívnych dynamických tímoch pracujeme pre popredných výrobcov a dodávateľov na trhu.

Ponúkame taktiež radu možností rozvoja a príležitostí k medzinárodnému uplatneniu.

Pri našej práci máme blízko k inováciám v automobilovom priemysle. Naše činnosti sú náročné a predpokladom pre ich zvládnutie je dlhodobé vzdelávanie. Pri práci uplatňujeme vysoké štandardy kvality a svojich zákazníkov túžime neustále presvedčovať o vlastných špeciálnych technických znalostiach. Zdieľate naše nadšenie pre svet automobilov? vo Formel D sa za krátku dobu naučíte veľa a získate príležitosti k rýchlemu rozvoju. Vaše skúsenosti budú rýchlo narastať vďaka rozmanitým projektom. Preto sú u nás ľudia na začiatku svojej kariéry, alebo takí, čo sa do zamestnania vracajú vítaní presne ako skúsený profesionáli a manažéri. Do vybraných projektov môžu svojimi skúsenosťami prispieť aj skúsení experti, ktorí budú svoje znalosti a skúsenosti predávať mladším kolegom. Tí ich následne využijú pri práci s modernými IT systémami.


Formel D pôsobí v 20. krajinách a prevádzkuje vyše 80 pobočiek
Formel D vo svete