Charakteristika spoločnosti

Sme celoslovenské občianske združenie s 40 ročnou históriou, ktorého cieľom je pomoc a začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti (www.zpmpvsr.sk).
V Bratislave - Rači na Alstrovej ulici sme vybudovali Centrum BIVIO (www.bivio.sk) - sociálny podnik, ktorý sa skladá z hotela, reštaurácie a práčovne. Popri plnohodnotných službách pre verejnosť v ňom zaúčame absolventov praktických škôl a odborných učilíšť.