Zoznam lokalít

Bratislavský kraj   127

Trnavský kraj   118

Trenčiansky kraj   113

Nitriansky kraj   119

Žilinský kraj   116

Banskobystrický kraj   113

Prešovský kraj   113

Košický kraj   113