Charakteristika spoločnosti

Zaoberáme sa výrobou optických zariadení,ktoré majú širokospektralne využitie,hlavne v oblasti medicíny./vyrábame LED produkty ,produkty zo skleneného vlákna,rôzne doplnky medicínskej techniky, komponenty akustiky/