Poď pracovať k nám

Sme banka, ktorej záleží na ľuďoch. Vytvárame pracovné prostredie, v ktorom má každý šancu uplatniť svoje vedomosti a zručnosti, v ktorej majú všetci rovnakú príležitosť rozvíjať svoje talenty a rásť.

Všetky naše aktivity smerujú k trvalej udržateľnosti. Dbáme na ochranu životného prostredia, sociálnu podporu a transparentné riadenie spoločnosti.
Sme zelená banka.
Podporujeme neustále vzdelávanie. Záleží nám nielen na zvyšovaní odborných znalostí, ale aj na osobnostnom raste a komplexnom rozvoji ľudského potenciálu.
Sme v prvom rade ľudia.
Staráme sa o mentálne zdravie našich kolegov. Ponúkame programy a benefity, ktoré nám pomáhajú udržať sa v dobrej psychickej kondícii. Sme zakladajúci člen Koalície firiem za duševné zdravie.
Sme banka s dušou.
Umožňujeme zamestnancom pracovať flexibilne. Ak to pracovná náplň dovoľuje, môžu si sami zvoliť, koľko času potrebujú byť na pracovisku a kedy sa im lepšie robí z domu.
Sme smart.
Pomáhame komunitám, kultúre, prírode, umeniu a všade tam, kde je naša pomoc potrebná. Pomáhame ľudsky i finančne prostredníctvom našej Nadácie VÚB.
Sme spoločensky zodpovedná firma.

Patríme k Najzamestnávateľom

Vyberte si kraj

Vyberte si pracovnú oblasť