Charakteristika spoločnosti

Dovoz, predaj, servis poľnohospodárskej, lesnej techniky