Charakteristika spoločnosti

VONSCH spol s.r.o. Brezno je 100% slovenská spoločnosť, ktorá ponúka už od roku 1990 komplexné riešenia elektrických pohonov. Zaoberá sa vývojom a výskumom, výrobou a servisom vlastných výrobkov a riešení. Na trhu je ojedinelá svojimi špičkovými často netradičnými technickými riešeniami, ktoré vytvára spojením vlastných výrobkov riešených na mieru zákazníka s najnovšími výdobytkami vedy a techniky v oblasti výkonovej elektroniky, frekvenčných meničov a softstartov, umelých sietí, elektrovýzbroje banských lokomotív a obnoviteľných zdrojov energie. Viac o nás a o našich referenciách si zistíte z promovidea na www.vonsch.sk.