Voľné pracovné pozície

 1. Analytik informačnej bezpečnosti   otvoriť v novom okne
  10.5.2021, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 2. Systémový/á programátor/ka   otvoriť v novom okne
  10.5.2021, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 3. Kmeňový zamestnanec Volkswagen Slovakia – montáž vozidiel   otvoriť v novom okne
  10.5.2021, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 4. IT manažment projektov senior - priemyselná produkcia   otvoriť v novom okne
  3.5.2021, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 5. IT manažment projektov junior - priemyselná produkcia   otvoriť v novom okne
  3.5.2021, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Bratislava
 6. Ekológ - ADR,IATA,ochrana prírody,podpora biodiverzity,hluk   otvoriť v novom okne
  19.4.2021, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  Jána Jonáša 1, Devínska Nová Ves