Charakteristika spoločnosti

Ako dcérska spoločnosť Volkswagen Bank AG a Porsche Bank AG má spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. vedúce postavenie v oblasti financovania osobných a úžitkových automobilov na Slovensku.

Ponuky práce: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

1 - 2 z 2