Charakteristika spoločnosti

- správa a prenájom nehnuteľností, obchodných priestorov.