Spoločnosť sa zaoberá delenim plechu (vo zvitkoch) na deliacich linkách


Ponuky spoločnosti e-mailom