Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1998 so zameraním na procesing v oblasti delenia materiálov. V súčasnosti sa zaoberáme delením zvitkov valcovaných za tepla, zvitkov valcovaných za studena a pozinkovaných zvitkov na priečnych a pozdĺžnych deliacich linkách. Okrem samotného delenia sa za pomoci technológie ťahového rovnania, špecializujeme na zvýšenie pridanej hodnoty deleného materiálu. V tejto oblasti sme jedným z hlavných lídrov v Európe