Charakteristika spoločnosti

Rodinná firma pôsobiaca v Demänovskej Doline už vyše 25 rokov. Spoločnosť pôsobí v oblasti gastronómie, ubytovacích a stravovacích služieb