Charakteristika spoločnosti

Rozpočtová organizácia - kontrola a skúšobníctvo poľnohospodárskych produktov.