Zabezpečovanie nemocničnej zdravotnej starostlivosti pre obvinených a odsúdených.
Výkon režimovej, strážnej a eskortnej činnosti obvinených a odsúdených.
Liečebno-rehabilitačné a rekreačné služby pre personál.

Ponuky práce: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

1 - 1 z 1