Charakteristika spoločnosti

štátne zdravotnícke zariadenie