Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytujúca vedenie účtovníctva