Charakteristika spoločnosti

vedenie podvojného účtovníctva
ekonomické poradenstvo
daňová optimalizácia