Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť TWR Business s.r.o. sa zaoberá kúpou, predajom, prenájmom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Taktiež sa venuje developerskej a stavebnej činnosti na vlastných na projektoch. Investíciami do iných spoločností a projektoch.
Spoločnosť má mladý dynamický kolektív.