Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Trust Pay,a.s. je inštitúciou platobného styku s prevažne zahraničnou klientelou.