Charakteristika spoločnosti

Montáž, oprava a údržba motorových vozidiel.