Charakteristika spoločnosti

Logistika telekomunikačných zariadeni, drobná elektronika.