Charakteristika spoločnosti

Externá firma pre automobilový priemysel.