Charakteristika spoločnosti

TITRANS je zasielateľsko - dopravná spoločnosť, ktorá bola v roku 1995 založená ako malá dopravná firma s dvomi vozidlami. Počas pôsobenia na domácom a medzinárodnom dopravnom trhu sme postupne vyrástli a vybudovali sme si spoľahlivú a overenú sieť partnerských firiem, špedícií, dopravných spoločností a prepravcov. Svoju činnosť neustále rozširujeme a namiesto dvoch dnes disponujeme veľkým počtom vlastných vozidiel. Sme hrdí na to, že naši zákazníci nás vnímajú ako záruku kvality a spoľahlivosti. Rovnako sme hrdí na náš tím skúsených a spoľahlivých pracovníkov, ktorí nám túto kvalitu pomáhajú každodenne vytvárať.
Našim poslaním je zabezpečiť pre našich zákazníkov optimálne riešenie pre logistiku a prepravu ich produktov a tovarov, podľa ich individuálnych potrieb a nárokov. Preto je pre nás prioritou, aby sme všetci spolu toto poslanie plnili čestne, s radosťou a spokojnosťou.