The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.

We are thinkers. Innovators. Disruptors. Facilitators.
Entrepreneurs. Change Agents.


We are a leading global provider of business consulting,
technology, digital & transformational services dedicated
solely to the financial services industry.Capco je globálnou obchodnou a technologickou poradenskou firmou, ktorá sa venuje výhradne finančným službám. Kombináciou inovatívneho myslenia a bezkonkurenčnej znalosti odvetvia ponúkajú naši profesionáli klientom odbornú expertízu, komplexnú technologickú a balíkovú integráciu a riadenie služieb s cieľom posúvať organizácie dopredu.

Spoluprácou a efektívnym prístupom poskytujeme klientom nástroje, ktoré im umožnia zvýšiť príjmy, lepšie riadiť riziká a regulačné zmeny, znižovať náklady a posilniť kontrolu. Orientujeme sa na bankovníctvo, kapitálové trhy, riadenie investícií a majetku, financie, riziká compliance a technológie. Našich klientov obsluhujeme z pobočiek hlavných finančných centier v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Afrike. Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke capco.com a zaregistrovaním sa na odber RSS - Capco´s newsroom RSS feed.
  1. IT Application lead    otvoriť v novom okne
    7.9.2017, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
    Karadžičova 8/A, Bratislava
  2. Project Coordinator with German   otvoriť v novom okne
    30.8.2017, The Capital Markets Company Slovakia, s. r. o.
    Karadžičova 8/A, Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom