TevaPharm.com


TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
Teslova 26
821 02 Bratislava
Slovenská republika

http://www.teva.sk

Voľné miesta

Sme nadnárodná farmaceutická spoločnosť s viac ako storočnou tradíciou, ktorej patrí 18. miesto najväčších farmaceutických firiem na svete. Po akvizícií so spoločnosťou Ivax sme posilnili naše vedúce postavenie na svetovom farmaceutickom trhu a stali sa najväčšou svetovou generickou spoločnosťou. Začiatkom roka 2009 sme vstúpili do akvizície so skupinou Barr, čo pre slovenský trh znamená odkúpenie spoločnosti Pliva s.r.o. následne v roku 2010 pre nás znamenal opäť posilnenie postavenia v dôsledku akvizície so spol. Ratiopharm Slovensko. Počas roku 2016 sme akvírovali spoločnosť Actavis, s.r.o.vďaka čomu sme získali širšie portfólio a zároveň posilnenie postavenia na farmaceutickom trhu K naplneniu rozvojovej stratégie spoločnosti Teva potrebujeme dynamických, kreatívnych a na výsledok orientovaných zamestnancov. Prekáža Vám jednotvárnosť a rutina? Máte nápady ako robiť veci inak? Potrebujete za sebou vidieť výsledky svojej práce? Chcete svoje názory prezentovať? V našej spoločnosti budete mať možnosť na akejkoľvek pozícii všetko zo spomínaného uplatniť. Kreatívnosť, zameranie na výsledok a zodpovednosť totižto patrí k základným hodnotám spoločnosti Teva, tak ako ľudská hodnota a spokojnosť každého zamestnanca. Pokiaľ okrem toho viete, že každá hra má určité pravidlá, potom ste možno Vy tou pravou osobou, pravým zamestnancom, pre nás.V zmysle § 11 ods. 1. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v mojom životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 21 02 Bratislava, IČO 35 923 253, za účelom sprostredkovania zamestnania, a to po dobu 1 roka.

Svojim podpisom prehlasujem, že som bol poučený o možnosti písomného odvolania svojho súhlasu pred uplynutím danej lehoty 1 rok. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasu budú osobné údaje uchádzača o zamestnanie zlikvidované v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.


     

Ponuky spoločnosti e-mailom