Naša spoločnosť v Slovenskej republike sa delí na 3 základné oblasti:
  • Obchody
  • Distribúcia
  • Centrálna kancelária
V prevádzkach Tesco sa prioritne staráme o našich zákazníkov, ktorým ponúkame potravinový a nepotravinový tovar. Prevádzkujeme v súčasnosti nasledujúce formáty obchodov:
• Obchodné domy (Tesco, My)
• Hypermarkety
• Supermarkety
• Čerpacie stanice
• Tesco Extra
• Tesco Expres
Najnovším formátom je Extra, ktoré oproti tradičným hypermarketom ponúka dalšie služby, ako sú optika, lekáreň, telekomunikácie apod.

V oblasti distribúcie sa staráme o to, aby sa tovar, ktorý predávame, dostal do jednotlivých obchodov v prvotriednej kvalite a v správnom počte. Distribučné centrá spoločnosti Tesco sa nachádzajú v Beckove a v Prešove.

Centrálna kancelária podporuje naše obchody a distribúciu koncepčne, metodicky a komunikačne.