Spoločnosť TESCO je jednou z najväčších maloobchodných spoločností, ktorá sa zameriava na predaj potravinového i nepotravinového sortimentu, prevádzkuje vlastný internetový obchod, čerpacie stanice, poskytuje služby v oblasti telekomunikácií a financií. Bola založená v roku 1924 Sirom Jackom Cohenom vo Veľkej Británii.

Tesco vstúpilo na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 154 obchodov, tri distribučné centrá a 18 čerpacích staníc. So svojimi takmer 9 000 zamestnancami je tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. V rámci Tesco skupiny budujeme inkluzívne miesto na prácu, kde sú všetci kolegovia oceňovaní za to akí sú, bez ohľadu na kultúru, z ktorej pochádzajú a ktorí nám pomáhajú budovať úspešné podnikanie a odrážajú rozmanitosť komunít, ktorým slúžime.

Za naše aktivity v roku 2020 nám odborná nezávislá komisia udelila prestížne ocenenie Via Bona a to hneď v dvoch kategóriách:
  • ocenenie Via Bona Slovakia v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma za dlhodobú stratégiu udržateľnosti, flexibilnú reakciu na pandémiu smerom ku komunite a kolegom, a za boj proti plytvaniu potravinami
  • ocenenie v kategórii Výnimočný zamestnávateľ za komplexnú podporu inklúzie a diverzity, ako aj presadzovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
Zároveň sme sa stali aj víťazmi v online hlasovaní o Cenu verejnosti, ktoré bolo vyhlásené denníkom SME a mohla sa do neho zapojiť aj široká verejnosť.