Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. už od roku 2011 pomáha ľuďom rozvíjať svoj potenciál a tak ľahšie dosahovať stanovené ciele. Poskytujeme služby v oblasti vzdelávania, kariérneho rozvoja, poradenstva, personálnych a systémových certifikácií.
Naším dlhodobým cieľom je vybudovanie komplexnej Manažérskej akadémie poskytujúcej nie len odborné vzdelanie ale aj vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností, ktoré je medzi zamestnávateľmi čoraz žiadanejšie. Veľký dôraz preto kladieme práve na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka.