Charakteristika spoločnosti

Výroba škrobu a škrobových derivátov.