Charakteristika spoločnosti

T&T Consulting je konzultačná spoločnosť so sídlom v Paríži a s pobočkami v strednej Európe a severnej Afrike. Tvoria ju vysoko kvalifikovaní špecialisti, poskytujúci svoje odborné znalosti a riešenia kľúčovým globálnym a regionálnym subjektom v oblasti inovatívnych technológií.
Sme etablovaná spoločnosť, ktorá už od roku 1999 dodáva svoje služby významným hráčom v oblastiach: telekom, IT, doprava, bankovníctvo, automobilový priemysel.
Firma zamestnáva alebo spolupracuje so stovkami špecialistov v telekomunikačnej a IT oblasti. Naši konzultanti sú zapájaní do významných národných a nadnárodných projektov.