Charakteristika spoločnosti

Servis značkovej výpočtovej techniky a príslušenstva.