Charakteristika spoločnosti

Servis značkovej výpočtovej techniky a príslušenstva. www.swissservice.sk