Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná kamiónová doprava
bližšie info web:www.swiftrans.sk