Charakteristika spoločnosti

Predaj a distribúcia pivovarských produktov.