Charakteristika spoločnosti

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori Bratislava-Lamač