Charakteristika spoločnosti

Projekcia, statika betónových konštrukcií a modelovanie budov v revite.
www.strucon.com